Workshop i bottenfauna

Medins Biologi har nyligen genomfört en workshop i bottenfauna och kiselalgsprovtagning. 20 biologer från Medins Biologi samlades vid Rådasjön för att diskutera och jämföra provtagningsmetodiker.

workshop.jpg

20 May 2013

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)