Vrakletning i Karl XII:s fotspår!

I efterdyningarna av Karl XII:s död vid Fredrikstens fästning den 30 november 1718 planerade den danske kungen Fredrik den IV att anfalla Bohuslän. I slutet av juni 1719 spärrade den danska flottan under ledning av viceamiralen Andreas Rosenpalm av sjövägarna till Strömstad. För att förhindra att dyrbar materiel föll i fiendens händer beordrades att skepp och deras last skulle sänkas. Ett flertal skriftliga källor omtalar att mellan 14 och 20 svenska fartyg sänktes däribland Göteborgseskaderns galärer Kristiania, Lovisa, Bellona, brigantinen Pollux samt skottpråmarna Strömstad och Gå På, (bestyckade med 20 kanoner vardera). Kvarvarande militära förråd öppnades, så att både civilbefolkning och militär kunde ta för sig så mycket de kunde, resten förstördes.

Uppgifter från sent 1800-tal gör gällande att tungdykare utförde skrotbärning på några av dessa fartygslämningar. Det bärgade godset uppges framför allt ha bestått av järnkanoner och artilleriammunition. Några positioner för vraken är dock inte kända och sammanfattningsvis kan sägas att det antikvariska underlaget är väldigt dåligt.

Det är med stor glädje som Medins Biologi nu kan avslöja att vi tillsammans med Bohusläns museum och Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall genomföra undersökningar i området och försöka bringa klarhet i var vraken ligger och hur många de är. Medins Biologi kommer i första hand söka efter vraken med vårt högupplösta sidoseende ekolod, men vid behov kan vi även inspektera intressanta sonarkontakter med vårt videosystem. Undersökningarna kommer utföras under sommaren samt hösten 2014 så detta ser ut att bli ett ovanligt spännande år!

/medins-sonar.jpg

Sidoseende ekolod (Side scan sonar). Medins Biologi.

6 May 2014

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)