Växtplankton

Växtplankton

Växtplankton är en sammanfattande beteckning på organismer som svävar fritt i vattnet och har förmåga att fotosyntetisera. Artsammansättningen av växtplankton varierar mellan olika typer av vatten beroende på näringstillgång, humushalt och biologiska omständigheter som till exempel vilka fisk- och djurplanktonarter som förekommer. En stor fördel med växtplankton är att planktonsamhället snabbt svarar på ändrade miljöförhållanden. Det gör det möjligt att upptäcka och bedöma en rad olika miljöförändringar såsom övergödning, försurning och förekomst av olika typer av gifter.

vaxtplankton2.jpg  vaxtplankton3.jpg  vaxtplankton4.jpg

Plankton kan bilda giftiga ämnen
Vissa växtplankton, främst inom gruppen blågrönalger, kan orsaka problem i till exempel vattenverk då de bildar mycket giftiga ämnen och ämnen som ger otrevlig smak och doft. Andra arter kan sätta igen nät och filter i reningsanläggningar. I badsjöar kan algblomningar orsaka hudirritation och ge mag/tarmbesvär. Analys av växtplankton är en viktig del av miljökontrollen och används bland annat till att bedöma näringsstatus i sjöar, för kontroll av ytvattentäkter och för kontroll av problem i badsjöar. Vidare kan planktonundersökningar var nödvändiga för att tolka förändringar hos andra vattenlevande organismer som till exempel fisk och bottenfauna.

Ackrediterad för växtplanktonundersökningar
Medins är sedan 1998 ackrediterad för växt- och planktonundersökningar. Medins har flera planktologer och årligen analyserar vi hundratals prover. Tillsammans har vi artbestämt flera tusen prover från sjöar i hela Sverige och från Östersjön. Vi har under årens lopp byggt upp en gedigen erfarenhet och ett stort kunnande inom området. Personalen deltar årligen i de möten, kurser och utbildningar som anordnas av NPPG (Nordic Phytoplankton and Periphyton Group). Vår mikroskoputrustning håller hög standard. Vi har tillgång till ljus-, faskontrast, interferens- och epifluorescensmikroskop. Mikroskopen är kopplade till datorer med program för längdmätningar och kamera för fotodokumentation. Vi kan erbjuda alla typer av växtplanktonundersökningar. Vi utför allt från fältprovtagning, artbestämning till utvärdering och rapportering.

Åter analyser

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)