Vattenväxter

 

Vattenväxter

Inventering och kartering av vattenväxter ger information om förekomst av naturvärden och miljöpåverkan som till exempel övergödning eller fysiska skador. En övervakning av vattenvegetation kan visa oönskade förändringar i miljön, till exempel om det finns risk för utarmning av biologisk mångfald men även positiva förändringar som minskad eutrofiering och ökat siktdjup. Medins Biologi har mycket god kunskap om såväl artbestämning som inventeringsmetodik vad gäller vattenvegetation. Vi har utfört undersökningar åt länsstyrelser, kommuner, konsultfirmor och industrier.

/bild.jpg

Ackrediterad för växtinventering
Företaget är ackrediterad för växtinventeringar enligt metoderna i handbok för miljöövervakning. Utbildning ger dagsfärsk kunskap. Vi har flera personer som har mångårig erfarenhet av olika typer av vattenväxtundersökningar. Personalen deltar regelbundet i möten, kurser och utbildningar inom områden som berör vattenväxter. Det kan röra sig om utbildningar i inventeringsteknik eller specialinriktade kurser i artbestämning (till exempel kransalger).

/buster.jpg

Åter analyser

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)