Vattenmossa

Vattenmossa

Vattenmossa kan sättas ut för att undersöka och dokumentera förekomst och utbredning av vatten- eller luftburna metallföroreningar (främst arsenik, bly, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink) i vattensystem, vid belastning från punktkällor eller spridning från diffusa källor.

 

vattenmossa.jpg

Metoden att analysera metaller i vattenmossa är särskild anpassad för rinnande vatten, men kan även användas i turbulenta sjövatten nära yta och utlopp.

Vid konstant exponering för metaller i vattnet ökar metallhalten i mossans toppskott successivt och anpassar sig till en mättnadsnivå, som är i jämvikt med den omgivande halten av metaller. Mossan kan sedan torkas och analyseras.

Åter analyser

 

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)