Vattenkemi

Vattenkemi

Medins är ackrediterad för vattenkemisk provtagning. All provtagning utförs av utbildade biologer. Vi har ett flertal personer med mer än tio års erfarenhet av kemisk provtagning. Samtliga är godkända provtagare enligt vår ackreditering och de är också utbildade enligt de kursprogram som anges i Naturvårdsverkets kungörelse, SNFS 1990; MS:29.Vi utför de flesta typer av kemiska provtagningar i vatten. Utrustningsmässigt har vi minst tredubbla uppsättningar av all provutrustning, så som syrgasmätare, båtar, GPS-utrustning, vattenhämtare, sedimentprovtagare och fyrhjulsdrivna bilar.

kemi.jpg

Regelbundna undersökningar
Vi har mer än 30 års erfarenhet av utvärdering av kemiska data. Vi utför regelbundet undersökningar åt vattenvårdsförbund, länsstyrelser, Naturvårdsverket, kommuner och industrier.

Kemiska analyser med inriktning på
• näringsämnen
• transportberäkningar
• metallpåverkan
• organiska miljögifter
• försurningar
• sedimentkemi

För kemiska analyser samarbetar vi sedan många år med Synlab som är Sveriges största laboratoriekedja för miljö och livsmedelsanalyser. Synlab är ackrediterat av SWEDAC enligt SSEN ISO/ IEC 17025.

Åter analyser

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)