Vattendagarna 2019

Medins Havs och Vattenkonsulter är som vanligt på plats på årets Vattendagar som arrangeras av
Föreningen för limnologi. I år har vi samlats i Västerås för att lyssna på seminarier kring övergödning och hydromorfologi. Det blir många diskussioner om åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Väldigt trevligt att träffa närmare 200 engagerade branschkollegor.

/vattendagarna-2019.jpg

9 Oct 2019

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)