Kartering

Vad finns under ytan?

Denna till synes enkla fråga är inte helt enkel att besvara, men med hjälp av modern teknik kan vi i alla fall komma en god bit på vägen. Medins satsar på att hjälpa våra kunder att beskriva och förstå världen under ytan. Till vår hjälp har vi flera avancerade verktyg, samtliga med fördelar och begränsningar. Genom att kombinera flera metoder kan vi hjälpa er att se precis så mycket just ert uppdrag kräver. Vi kombinerar ackrediterad laboratorieverksamhet med högteknologiska fältmätningar.

manet.jpg

UV-film och foto. ”En bild säger mer än tusen ord”.

I syfte att kunna erbjuda marknadens bästa dropvideosystem har Medins utvecklat ett eget och helt unikt kamerasystem. Systemet är idag anpassat för uppdrag ned till 200 meters vattendjup. Videomaterialet sparars i HD-kvalitét. Tack vare att systemet även sänder realtidsvideo till en monitor på ytan så kan kameraoperatören anpassa kamerans höjd över botten och styrkan på de dimmbara strålkastarna efter rådande siktförhållanden. Kameran är även utrustad med en kraftfull optisk zoom och referenslasrar. Tack vara den optiska zoomen kan vi komma nära organismer utan att behöva sänka ned kameran (och därmed riskera att skrämma eller skada dem). Referenslasrarna är ett fantastiskt verktyg för att kunna avgöra storleken på observerade objekt och organismer. 

/roc1_side.jpg

Sidotittande sonar. ”Se hela bilden”.

Med hjälp av ett ”sidotittande sonar” kan man skapa mycket realistiska avbildningar av botten. Våra sonar system lämpar sig i huvudsak ned till cirka 100 meters vattendjup. Vid varje fartygspassage scannas en 50-200 meter bred korridor av. Med flera parallella passager kan vi täcka av stora havs eller sjöområden. Bilderna kan man sedan identifiera och koordinatsätta intressanta föremål och formationer. Exempel på saker man kan hitta är vattenledningar, fundament och vrak. Vårt främsta användningsområde är att med hjälp av information om bottenförhållanderna identifiera olika levnadsmiljöer, habitat, för djur- och växter. Sonardata med hög upplösning är ett stort stöd vid identifikation av t.ex. musselbankar och ålgräsängar.  

/sonar-med-text.jpg

Ekolod. ”Gå på djupet”.

Med hjälp av vårt för ändamålet anpassade ekolod kan vi erbjuda detaljerade djupkartor. Dessa kan presenteras som tredimensionella bilder eller som klassiska djupkartor. Många organismer i sjöar och hav lever inom bestämda djupintervall. Med hjälp av djupkartor i kombination med information om språngskitets läge och bottensubstrat kan vi optimera inventeringen av det limniska eller marina livet.

/djupkarta_2.jpg

Sedimentkartering. ”Det är innehållet som räknas”.

Genom att analysera signalerna från vårt ekolod kan vi utföra analyser av bottnars relativa hårdhet. Vi mäter hur många decibel som sänds ut och återvänder från varje ekolodpuls vilket ger ett svar på hur stor del av signalen som reflekteras. Detta är ett fantastiskt verktyg när man skall planera provtagningar och biologi eller sediment. Nu behöver vi inte hoppas att provpunkten hamnade på rätt plats. Vi vet det. Denna teknik hjälper oss även att identifiera och beskriva utbredningen av exempelvis fiber- och musselbankar. 

/bottenkomposition.jpg

Sub-bottom profiler ”lager under bottenytan”

Medins erbjuder undersökningar av lagerföljden under bottenytan. Karteringen utförs med en s.k. Sub-bottom profiler (penetrerande ekolod) där lågfrekventa ljudpulser gör det möjligt att se tjockleken på de sedimentlager som finns under bottenytan.
Medins använder en Innomar SES-2000 Compact SBP där man kan välja frekvenser mellan 4,5,6,8,10,12 och 15 kHz. Det gör att vi på plats kan välja mellan upplösning och penetration på ett bättre sätt än systemet med en fast frekvens. Utrustningen kan användas samtidigt som vi utför karteringar med sonar och ekolod.

/sbp.jpg

Akustiska provfisken

Medins är en av få privata aktörer i Norden som kan erbjuda akustiska provfisken.

Med hjälp av vårt avancerade split-beam ekolod från BioSonics kan vi generera fantastiska dataset som beskriver havsområdens och sjöars fisksamhällen. Mätningar med detta vetenskapliga ekolod kan exempelvis ligga till underlag för studier som inkluderar nedanstående parametrar.

Populations skattningar
Storleksfördelningar
Uppskattningar av biomassa
Fiskpopulationers vertikala och horisontella fördelning
Kunskap om fiskstim och solitärt förekommande fiskar i de flesta storleksklasser

Tillsammans med riktade insatser med traditionella provfiskenät och åldersanalyser av fångad fisk ger akustiska provfisken en heltäckande bild av fisksamhällen samtidigt som de minimerar behovet av nätprovfiske. Detta är självklart särskilt värdefullt när vatten med känsliga bestånd skall studeras.

/dt-x-fiskekolod-k.jpg

ROV. "Undervattensrobot"

Tillsammans med vår samarbetsparter S3 SubSea Solutions kan vi erbjuda ROV-inspektioner. Fjärrstyrda undervattensrobotar är fantastiska verktyg för inspektion av exempelvis rörledningar,  undervattenskablar och fasta installationer som fundament, kajkanter och fiskodlingar. Inspektionerna utförs normalt med en Seabotix LBV 150 utrustad med 4K kamera och sensorer för bland annat kurs, djup och temperatur. Vid behov kan vi erbjuda undervattenspositionering. LBV 150 är ett kompakt ROV system som kan sjösättas även från små båtar och kajkanter. Om ni har behov av kartering på större djup och/eller i mer strömmande vatten kan vi även erbjuda tyngre ROV-system.  

/lbv-150.jpg

GIS. ”Allt på en plats”.

Vi erbjuder databearbetning och presentation i digitala kartor. Resultatet från våra undersökningar presenteras normalt i form av ackrediterade analyssvar och textrapporter, men vi erbjuder idag även leverans av GIS data, databaser och interaktiva webbsidor. Detta ger en modern och överskådlig presentation av insamlad information. Genom att kombinera resultat från biologiska provtagningar med djupdata, hårdhetsdata, sonardata och undervattensvideo kan en detaljerad modell skapas över vattenområden. Resultaten används både inom miljöövervakning och samhällsplanering.

gis-djupdata.jpg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)