Undersökningar i Jönköpings län

Medins tilldelas avtal för bottenfaunaundersökningar i Jönköpings län.

 

Uppdraget omfattar provtagning under oktober till december på 57 olika platser i länet. Analys av bottenfaunaproverna kommer sedan att ske under vintern för att slutredovisas i maj 2021. Bedömning görs för påverkan från försurning och föroreningar samt för naturvärde.

/jonkoping-2009.jpg
Foto från Medins tisigare bottenfaunaundersökningar i Jönköpings län
7 Jul 2020

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)