Undersökning av bottenfaunan i Torsviken, Göteborg

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland att utföra en bottenfaunaundersökning i Torsviken i Göteborg. Undersökningen omfattar provtagning och analys av bottenfauna i Karholmssbassängen och Södskärsbassängen under vår och höst 2017, med option att fortsätta arbetet under åren 2018 och 2019. Undersökningen omfattar både utplacering av aktivitetsfällor och provtagning med ekmanhuggare.

/p4170008.jpg

26 Apr 2017

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)