Trolig galär från 1719 funnen söder om Strömstad.

Medins har i sambarbete med Bohusläns museum lokaliserat ett vrak i Daftösundet, söder om Strömstad. Arbetet har utfört som ett led i att öka kunskapen kring de dramatiska skeendena i samband med slutet på det stora Nordiska kriget. Det nu lokaliserade vraket var till stor del begravd i mjuka sediment och svårlokaliserat. Det är med stor sannolikhet en galär från Karl den XII:s flotta som ligger begrav i leran.

 /vrak.jpg

Bilden ovan visar ett exponerat ekspant med ett bortkastat fiskedrag. Foto togs vid de inledande dykningarna av Bohusläns museum.

21 Apr 2017

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)