Provtagning i Mälaren

Mälarregionen kräver en god infrastruktur för näringslivets transportbehov och möjligheten till goda kommunikationer för medborgarna. Därför har regeringen avsatt medel för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. Medfinansiering finns från Sjöfartsverket, Västerås stad, Köpings kommun, Västmanlands län och Mälarenergi. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten på de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.

Sjöfartsverket tilldelade i februari uppdraget att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning till ett konsortium bestående av Structor Miljöbyrån, WSP och SMHI. Medins Biologi arbetar i projektet med sediment och biologiska undersökningar.

Ett första provtagningsprogram i de planerade Mälarfarlederna har nyligen genomförts av Medins Biologi. Fältarbetet har genomförs av två båtar med totalt fyra biologer från Medins Biologi på plats. Arbetet har genomförts i bra väderförhållanden och på utsatt tid. Ett stort antal sedimentkärnor har tagits upp och nu väntar ett detaljerat analysarbete.

provtagning-malaren.jpg

4 May 2012

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)