Provtagning av kiselalger pågår

Kiselalger är alger som tex sitter fast på stenar och växter i vattendrag och sjöar. Eftersom de flesta kiselalger har specifika krav på sin levnadsmiljö är de mycket bra indikatorer på vattenkvaliteten. Små förändringar kan göra att vissa arter ökar i antal, medan andra försvinner. Man får därför en bra bild av förhållanden på en lokal genom att analysera vilka kiselalger som växer där. Kiselalger provtas under sensommaren och vi har just nu ute flera bilar runt omkring i Sverige. Ser ni någon som sitter och putsar en sten med en tandborste, så är chansen stor att det är en biolog från Medins som är ute på uppdrag.

/kiselalger2019.jpg

26 Aug 2019

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)