Provtagning av kiselalger

Efter flera veckors intensivt fältarbete så är vi nu klara med årets provtagning av kiselalger i svenska vattendrag och sjöar. Vi har besökt många vackra platser när vi arbetat med att undersöka våra vattenmiljöer. Nu börjar det omfattande uppdraget med att analysera alla proverna i mikroskop. Även det arbetet bjuder på vackra vyer i 1000 gångers förstoring.

/1000x.jpg

15 Sep 2017

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)