Positiva nyheter från Fylleån

Lax finns nu ovanför kraftverksdammen i Marbäck, Fylleån. Medins har elfiskat på lokalen under många år och totalt så har undersökningar bedrivits på platsen sedan 1993. Aldrig någonsin har lax påträffats på platsen under denna period och sannolikt så har arten inte funnits här på många årtionden.

Vid årets undersökningar påträffades två välmående laxungar. Sannolikt är detta ett resultat av de åtgärder som utförts i Fylleån för att främja laxvandringen. Vi ser med spänning fram emot att följa utvecklingen i Fylleån de kommande åren.

/lax-aug-2016b.jpg

4 Aug 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)