Pilotprojekt

Medins har under vintern arbetat med ett pilotprojekt på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Värmlands län. Projektet har genomförts inom ramen för det så kallade Naturfåreprojektet. I projektet medverkar företrädare för flera länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och branschföretagen Vattenfall och E.ON.

Syftet med rapporten är att undersöka en ny metod för provtagning av bottenfauna i naturfåror, samt att kontrollera om befintliga utvärderingsmetoder samt internationellt framtagna index kan användas för att bedöma graden av påverkan som regleringen orsakar.

Rapporten finns att läsa på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/publikationer/2015/Pages/provtagning-bottenfauna-naturfaror-vid-vattenkraftverk.aspx

/rapport-hymo.jpg

20 May 2015

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)