Penetrerande ekolod (sub-bottom profiler)

Medins har under sommaren tagit ett penetrerande ekolod (s.k. sub-bottom profiler) i leverans. Systemet använder lågfrekventa ljudvågor för att kartlägga lagerföljderna under bottenytan. Medins val föll på en Innomar SES-2000 Parametric sub-bottom profiler. Innomars system möjliggör att man kan välja frekvensband vilket gör att insamlingen kan optimeras efter de geologiska förhållandena på plats för att ge bästa möjliga upplösning. Vi ser fram emot att framöver kunna komplettera våra sjömätningar med information om lagerföljden i sjöar och hav. 

/innomar.jpg

1 Aug 2017

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)