Påväxtalger i vattendrag

Medins har nyligen tilldelats uppdrag med provtagning och analys inom miljöövervakningsprogrammet påväxtalger i vattendrag. Uppdraget varar under perioden 2015-2017 med optioner på ytterligare arbete. Vi beräknar att påbörja fältarbetet i augusti månad.

/kiselalgsslides2.jpg

23 May 2015

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)