Om oss

Vi hjälper kunder att vara rädda om vårt vatten.

Fråm den 26 september 2023 är Medins en del av Sweco

Läs mer här

 

Affärsidé

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt). Vår personal representerar därför ett brett urval av Sveriges ledande experter inom sötvatten, brackvatten och saltvatten.

Värderingar

Allt vi företar oss skall ha sin utgångspunkt i företagets värdegrund. Denna kan sammanfattas med begreppet LOVAR.

Lagarbete - Vi ber om hjälp och får hjälp.
Opartiskhet - Vi uttalar oss om faktiska förhållanden och står för resultaten.
Vattenengagemang - Vi utför undersökningar i vatten och leder utvecklingen.
Ansvarstagande – Vi tar ansvar för våra uppdrag.
Respekt - Vi har en trevlig arbetsplats och vi bryr oss om varandra.

/mats-och-ingrid.jpg

Tjänster

Som kund hos Medins kan du tryggt luta dig emot över 400 års arbetslivserfarenhet. I snitt har våra anställda varit yrkesverksamma i mer än 15 år. Vår personal genomgår kontinuerligt utbildningar för att följa med i utvecklingen och vi använder oss av den senaste tekniken inom samtliga affärsområden.

Vi erbjuder:

  • Biologiska undersökningar
  • Vattenkemiska studier
  • Sedimentutredningar
  • Sjömätning och substratskarteringar
  • Undervattensfilmning
  • Mätning av undervattensljud
  • Fjärranalys
  • Marinarkeologiska inventeringar
  • MKB och utredningar

Samarbeten

Ingen kan allt, av den anledningen erbjuder vi våra kunder tillgång till ett stort kontaktnät av specialister och samarbetspartners. Allt för att säkerställa att kunden alltid erbjuds högsta kvalité oavsett tjänsteområde. Vi är tillsammans med vår samarbetsparter SGS störst på recipientkontroll i Sverige.

Våra kunder

Vi har till dags dato slutfört över 4000 projekt. Dessa har utförts åt ett flertal av landets myndigheter, flera hundra företag, vattenorganisationer och privatpersoner. Oavsett storlek på projekten så bemöts våra kunder med samma grad av professionalitet och service.

Exempel på uppdragsgivare som frekvent anlitar oss är:

Myndigheter som Havs och Vattenmyndigheten, Sveriges länsstyrelser, Sjöfartsverket, Trafikverket, SVAFO, Kammarkollegiet, SGU och SKB.

Företagskunder som Sweco, Ramböll, COWI, Tyrens, Vattenfall, SGS, Norconsult och Naturcentrum.

Vattenorganisationer som Nissans vattenråd, Viskans vattenråd, Vätternvårdsförbundet, Ätrans Vattenråd, Lygnerns Vattenråd, Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Göta älvs vattenvårdsförbund, Emåförbundet, Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten, Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund etc

Medarbetare

Vi har 35 medarbetare med inriktning på vatten. Här finns kontaktinformation till våra olika avdelningar.

Vi är organiserade i tre grupper

- Marin miljö: Undersökningar och utredningar i havet. Gruppen ansvarar även för undervattenteknik.

- Sötvattens miljö: Undersökningar och utredningar i vattendrag och sjöar. Gruppen ansvarar även för Medins laboratorium

- Tillstånd & MKB: Tillståndsprocesser och komplexa utredningar

Önskar du att ta del av viktigare nyheter per epost, så registerar dig för vårt nyhetsbrev.

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)