Ocean Data Factory

Medins deltar tillsammans med ett stort antal andra aktörer i forskningsprojektet Ocean Data Factory som nyligen beviljats utvecklingsstöd från Vinnova.

Målet med Ocean Data Factory är att öka användningen av data från havet och skapa hållbarhet i den blå ekonomin. För att åstadkomma samverkar Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, RISE, SMHI, Medins Havs och Vattenkonsulter, COMBINE och många andra aktörer från såväl industrin som offentlig sektor i ett gemensamt utvecklingsprojekt.

Ocean Data Factory kommer att möjliggöra tillgång och utnyttjande av tekniker som Artificiell Intelligens, Maskinilärning och Neurala Net. Antalet möjliga appliceringar på havsdata är enorma och omfattar områden som sjöfart och logistik, utsläpp såväl till luft som vatten, klimatförändringar, reglering av havets resurser för en hållbar framtid, och hållbart havsbruk för att klara matförsörjningen och energiförsörjning. Ocean Data Factory kommer att ledas av professor Robin Teigland från Chalmers tekniska högskola.

Medins är stolta över att vara del i detta spännande framtidsprojekt.

Läs mer på Vinnovas hemsida:

https://www.vinnova.se/nyheter/2019/05/satsning-pa-datalabb-ska-snabba-pa-utvecklingen-inom-ai/

/odflogo.jpg

31 May 2019

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)