Nytt uppdrag med kiselalgsanalyser för Länsstyrelsen i Västra Götaland

Uppdraget innehåller kiselalgslokaler från olika delar av Länsstyrelsens miljöövervakning. Dels lokaler som ingår i kalkeffektuppföljningen (KEU) och dels lokaler som ingår i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram (RMÖ). Uppdraget pågår under 2018 och 2019 med optionsår för 2020.  Eftersom de flesta kiselalger har specifika krav på sin levnadsmiljö är de mycket bra indikatorer på vattenkvaliteten. Små förändringar kan göra att vissa arter ökar i antal, medan andra försvinner. Man får därför en bra bild av förhållanden på en lokal genom att analysera vilka kiselalger som växer där. Kiselalger kan bland annat användas till att bedöma trofigrad, organisk belastning och surhet.

/kiselalgsslides2.jpg

5 Jun 2018

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)