Nytt uppdrag

Medins Biologi och ALcontrol tilldelas uppdrag för undersökningar i Vättern av vattenkemi, växt- och djurplankton, bottenfauna samt rapportering. Uppdraget utförs för Vättervårdsförbundet och undersökningarna kommer att pågå i upp till fyra år framöver. Vi börjar provtagning med båt i april månad.

 bat1.jpg

15 Mar 2012

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)