Nytt kontrakt från Skräbeåns vattenvårdskommitté

Medins och Alcontrol har tillsammans tilldelats recipientkontrollen i Skräbeåns avrinningsområde.
För Medins del så omfattar uppdrag undersökning av bottenfauna, fisk, växtplankton, djurplankton och kiselalger inom avrinningsområdet. Uppdraget omfattar åren 2017-2021.

/nymolla.jpg

20 Dec 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)