Nytt kontrakt från Göta älvs vattenvårdsförbund

Medins och Alcontrol har tillsammans tilldelats provtagning och analys för Göta älvs vattenvårdsförbund för perioden 2017-2019, med optionsår för 2020. Medins kommer varje månad framöverta prover på ett stort antal platser i vattensystemet som omfattar Göta älv, Säveån och Mölndalsån.

22 Dec 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)