Nyheter

RSS

Vi söker en miljökonsult till avdelningen Marin miljö

15 Aug 2023

Vi erbjuder

Hos oss erbjuds du en spännande och omväxlande arbetsmiljö med stora möjligheter till personlig utveckling. Arbetet utgår från vårt kontor i Mölnlycke där vi huserar i moderna och nyligen renoverade kontorsutrymmen som är skräddarsydda för våra behov. Som en del av Medins-teamet arbetar du nära dina kollegor. Tillsammans utgör vi en välkomnade, stimulerande och driven arbetsplats där fältundersökningar kombineras med analys- och rapportarbete.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet. Du kommer att delta i och projektleda projekt inom ramen för vår marina verksamhet. Din roll kommer omfatta projektledning, fältarbete, kontakter med våra uppdragsgivare samt analys och rapportering av insamlad data.

Som person är du ödmjuk, noggrann och vetgirig. Du trivs att jobba i projekt med andra samtidigt som du är bekväm med att arbeta under eget ansvar och självständigt lösa uppgifter. I kontakter med kunder och myndigheter känner du dig trygg och upplever det som stimulerande vare sig det sker skriftligt eller muntligt. Hanterar du GIS är det meriterande.

Vi förväntar oss att du kan axla rollen som projektansvarig och driva egna projekt. Som medarbetare på Medins är det viktigt att kunna förstå kundens perspektiv och att vilja bygga bra relationer till våra olika uppdragsgivare.

Ansökan

Ansök med CV på vår jobbsida Miljökonsult grupp Marin miljö - Medins Havs och Vattenkonsulter (teamtailor.com)

Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 11 september

/bruce3.jpg

Workshop

5 Jun 2023

/2306-_stensjon-2023_040.jpg

Fredagen den 2 juni så samlades vi för att öva provtagning och sjösäkerhet. En spännande dag med många olika aktiviteter.

Medins hittar ytterligare en invasiv kräftart - denna gången i Stockholms län

29 Mar 2023

Efter Medins upptäckt av en större rovmärla i Vättern har vi nu detekterat en släkting, denna gång i Stockholm. Märlkräftan Dikerogammarus haemobaphes har identifierats i prover från Tullingesjön av Simon Tytor, biolog och miljökonsult på Medins Havs och Vattenkonsulter AB.

Arten är släkt med den större rovmärlan som nyligen upptäcktes i Vättern, och placerar sig liksom den i högsta riskklassen enligt den svenska riskklassificeringen av främmande arter. Arter i den högsta riskklassen riskerar att orsaka stora problem för våra inhemska arter.

Ursprungligen kommer det lilla kräftdjuret, som blir max två centimeter, från området runt Svarta havet och Kaspiska havet. Arten är aggressiv och riskerar att tränga ut den naturliga bottenfaunan i grunda miljöer. Den äter andra smådjur och kan konkurrera ut inhemska arter i strandzonen.

Pressmeddelande Länsstyrelsen Stockholm:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2023-03-28-nytt-invasivt-kraftdjur-upptackt-i-stockholms-lan.html

/dikerogammarus-haemobaphes.jpg

Foto: Simon Tytor, Medins Havs och Vattenkonsulter

Medins hittar invasiv märlkräfta i Vättern.

8 Mar 2023

Invasiv märlkräfta påträffad i Vättern.

Märlkräftan Dikerogammarus villosus påträffades i Vättern för första gången i Norden av Medins Havs och Vattenkonsulter.

Arten placeras, enligt den svenska riskklassificeringen av främmande arter, i den högsta riskklassen, SE (Severe impact). Arten är tidigare listad som dörrknackare men har nu påträffats i svenska sötvatten. Arten har orsakat stora problem på kontinenten och i Storbritannien där den konkurrerar ut inhemska arter. Den är mycket aggressiv och bildar monokulturer på grunda bottnar. Främsta spridningsättet tros vara genom båttrafik.

Dikerogammarus villosus har fått det svenska namnet Större rovmärla.

/marla.jpg

Länk till nyheten på HaV

https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=3237858&referrer=100.6e7a8a391867f09cba2c34db_rssItem

Kriegers flak

6 Mar 2023

Vi är stolta över vårt samarbete med Vattenfall och glada över att våra utredningar och fältundersökningar bidragit till det tillstånd som Vattenfall nu erhållit för havsbaserad vindkraft vid Kriegers flak, i södra Östersjön. Regeringen har i februari månad gett Vattenfall tillstånd att lägga ut de undervattenskablar som krävs för att driva den planerade vindkraftsparken Kriegers flak som omfattar 35–50 vindkraftverk som blir 280 meter höga.

Medins har sedan våren 2020 arbetat med att ta fram underlag och bedömningar för att projektet skall kunna genomföras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Botten har karteras med i HD-kvalitet från en laserförsedd släpkamera med GPS-positionering. Syftet med studien var att dokumentera och öka kunskapen om naturtyper med fokus på Natura 2000 och till stöd för konsekvensbedömningar och tillståndsprocesser. Medins har även utfört konsekvensbedömningar av bland annat påverkan från grumling, sedimentpålagring och elektromagnetiska fält, samt tagit fram en utredning med bedömningar om hur miljökvalitetsnormer (MKN) påverkas för aktuell vattenförekomst av planerade åtgärder.

I projektet har en stor hänsyn tagit till den marina miljön för att kunna genomföra installationen av undervattenskablar på ett säkert och respektfullt sätt.

/kriegers-flak.jpg

Medins ställer ut på VAK 2023 i Helsingborg

21 Feb 2023

Medins ställer ut på VAK 2023 i Helsingborg 15–16 mars 2023

Välkommen till den årliga mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) för alla som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. 

Konferensen kommer att hållas på Clarion Hotel & Congress Sea U i Helsingborg och arrangeras av VA-guiden i samarbete med Helsingborgs stad, Event in Skåne och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).

Besök oss i på plan 1, monter 1.

www.vaguiden.se/vak

/vak2023.jpg

Vi söker en marinbiolog med inriktning eDNA

1 Feb 2023

Vi söker en marinbiolog med inriktning eDNA till avdelningen Marin miljö

Vi söker dig som är utbildad marinbiolog och har några års arbetslivserfarenhet. Du har kunskaper inom eDNA, vilket kommer att ingå i den aktuella tjänsten. Du kommer att utveckla och driva projekt med eDNA tillämpningar inom miljöövervakning, biologisk mångfald och tillståndsansökningar för samhällsbyggnad. I rollen ingår även andra marinbiologiska arbeten. Du kommer att arbete inom hela kedjan med fältarbete, utvärdering och rapportering.

Som person är du ödmjuk, noggrann och vetgirig. Du trivs att jobba i projekt med andra samtidigt som du är bekväm med att arbeta under eget ansvar och självständigt lösa uppgifter.

Vi förväntar oss av dig att du kan axla rollen som projektansvarig och driva egna projekt. Som marinbiolog på Medins är det viktigt att kunna förstå kundens perspektiv och att vilja bygga bra relationer till våra olika kunder. Tjänsten ger en möjlighet att arbeta i uppdrag av olika omfattning, ta ansvar och utvecklas.

Tjänsten

Placeringsort: Mölnlycke, utanför Göteborg. Arbetet sker både i fält och i vårt laboratorium.

Krav: Universitetsexamen inom marinbiologi eller närliggande område. B-körkort. Goda kunskaper i svenska i tal och text. Några års arbetslivserfarenhet alternativt doktorsexamen. Kunskaper inom eDNA arbete.

Meriterande: Examen på Master-nivå. Doktorsexamen är meriterande. GIS kunskaper.

Andra meriterande kunskaper är skepparbehörighet (fartygsbefäl 7 eller 8) och yrkesdykarcertifikat (S-30).

Placering: Tjänsten hör till Medins avdelning Marin miljö., Mölnlycke (Göteborg).

Anställningsform: Tillsvidare.

Ansökan

Ansök med CV på vår jobbsida https://medins.teamtailor.com/

Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 19 februari.

Medins välkomnar ny medarbetare avdelning Marin miljö

16 Jan 2023

Jakob Looström har nyligen börjat på Medins som specialist inom marinbiologi och undervattensteknik.
Jakob kommer närmast från tjänsten som miljökonsult på AquaBiota. Innan dess arbetade han miljöanalytiker på Kustlaboratoriet på SLU Aqua. Han har även arbetet som forskningsassistent inom provtagning och fiske på Havsfiskelaboratoriet.
Jakob är utbildad på Göteborgs universitet där han tog sin Mastersexamen inom biologi. Jakob är också utbildad yrkesdykare med erfarenhet från algkarteringar på Västkusten.

På vår avdelning Marin miljö så arbetar vi med olika typer av inverteringar och utredningar i havsmiljön. Vi arbetar både från några av våra egna 7 arbetsbåtar samt från större inhyrda fartyg. En stor del av arbetet utförs också från kontoret i Mölnlycke utanför Göteborg, där vi analyserar prover och utvärderar resultat. Vi är glada att kunna välkomna Jakob till avdelning Marin miljö! Välkommen!

/jakob.jpg

Medins tilldelas recipientkontrollen i Nissan

23 Dec 2022

Medins har fått förnyat förtroende recipientkontrollen för Nissans vattenråd.

I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering. I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering.

Recipientkontrollen ska genomföras enligt gällande bedömningsgrunder och det innebär att resultaten även kan användas som underlag i de bedömningar som görs inom vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s vattendirektiv.

Provtagningen enligt det nya kontraktet börjar i januari månad och sker sedan månadsvis fram till år 2026.

/nissan.jpg

Medins på Färöarna

5 Oct 2022

Medins har för första gången deltagit i det årliga NOMP mötet 3e-5e oktober i Torshavn på Färöarna.

NOMP, Nordic Marine Phytoplankton group består av fytoplanktonexperter från Danmark, Island, Färöarna, Norge och Sverige.

Expertgruppen arbetar med forskning samt miljöövervakning relaterat till växtplankton, algblomningar och skadliga växtplankton.

En viktig del i gruppens arbete är att förbättra kvalitet och möjliggöra jämförbara resultat genom att använda samma namn på arter, släkten och grupper i Norden. Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön, Norska havet, Barents hav, Islands hav och Grönlandshavet är i fokus.

Ett mål är att öka samarbetet genom årliga möten där man tar del av ländernas resultat, metoder och diskuterar och informera om ny forskning och uppdaterar taxonomin.

http://nordicmicroalgae.org/nomp

/faeroerna-2.jpg

ISO 45001 -Medins blir nu arbetsmiljöcertifierade

19 Aug 2022

Vi har under det senaste året arbetat intensivt med förberedelser för att bli certifierade enligt ISO 45001 – arbetsmiljö. Arbetsmiljön skall inte enbart vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande. Det skall gå att påverka sin arbetsmiljö.

I veckan så har vi haft vår slutrevision av Svensk certifiering som varit på plats och inspekterat arbetet på kontoret, båtar och i vattendrag. Nu firar vi med tårtor på kontoret. Nu fortsätter arbetet med kontinuerligt följa upp och förbättra verksamheten för en trygg arbetsmiljö. Vårt mål är att vara branschledande inom arbetsmiljö.

/img_7081.jpg

Köpingsån och Köpingsviken

13 Jul 2022

Medins och SGS har tilldelats den samordnade recipientkontrollen för Köpingsåns avrinningsområde. Vattendragen finns i Skinnskattebergs, Surahammars och Köpings kommun och uppdraget kommer att pågå fram till pr 2026. I Köpingsåns avrinningsområde uppnår ingen av de 12 ytvattenförekomsterna god ekologisk status. Övergödning, orsakat av påverkan från jordbruk och enskilda avlopp, samt vandringshinder är de huvudsakliga orsakerna. Medins kommer i projektet att ansvara för biologiskaundersökningar av växtplankton, bottenfauna och växtplankton.

/vaxtplankton.jpg 

Växtplankton

 

Ny lokal

21 Jun 2022

Invigning av ny lokal!

Nu flyttar vi in nya lokaler med många nya funktioner. Vi har byggt ett toppmodernt kontor och laboratorium för söt- och saltvattensbiologi. Vi har också många nya funktioner med mötesrum, tysta rum, stor matsal, packrum, gym och bastu. 

Ny lokal

Återplantering musslor

28 Apr 2022

Den här veckan har vi genomfört en återplantering av musslor i ett vattendrag som nyligen muddrats. Musslorna utgjordes av allmän dammussla (Anodonta anatina) och spetsig målarmussla (Unio tumidus). Arbetet utfördes av Medins biologer och yrkesdykargrupp.

/2204-_dykning_139.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)