Nyheter 2015

_______________________________________________________________

2015-12-23

God Jul och Gott Nytt År!

/god-jul-2015.jpg

_______________________________________________________________

2015-12-16

Interaktiv karta

www.hanomiljo.se

Denna sida har vi tagit fram på uppdrag av Kristianstadskommun. Här finner man en tämligen unik interaktiv karta där bland annat resultatet av närmare 150 km sjömätningar med sidoseende ekolod, över 50 undervattensvideosekvenser och resultaten av provfisken, bottenfaunaprovtagningar och vattenkemiska mätningar visas. Att visa resultaten av miljöarbete på detta sätt tycker vi på Medins är pedagogiskt och spännande. Bortsett från den interaktiva kartan så är hemsidans viktigaste plats ”Kontaktfliken”. Tveka inte att använda denna om ni har frågor och/eller förslag på förbättringar.

 /hanomiljo.jpg

____________________________________________________________________________________

2015-10-16

Vi söker en ny marinbiolog

Medins växer!

Vi söker dig som är utbildad marinbiolog och har erfarenhet från arbete i svenska eller norska kustområden.

Medins grundades 1988 och blev snart ledande inom biologi i sötvattensmiljöer. Idag efterfrågas våra tjänster ständigt i både söt- och saltvattensmiljöer och vi söker nu en ny kollega för att stärka vår marina miljöavdelning. Vi har idag många nya spännande marinbiologiska uppdrag i både Sverige och Norge. Vi växer och planerar för ytterligare rekryteringar under 2016.

Vi söker dig som är utbildad marinbiolog på högskola/universitet (minst fil. kand. eller motsvarande

-har minst 3 års arbetslivserfarenhet

-är du utåtriktad, noggrann och har en känsla för service.

-har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.

-uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska som engelska.

-har B körkort. B96 eller BE körkort är meriterande då vi ofta drar arbetsbåtar på släp. Det är dock inget krav och anställs du på Medins kommer körkort för tungt släp att ingå i din internutbildning.

Du vill precis som oss veta mer om vad som rör sig under ytan och är nyfiken på att kombinera traditionella marinbiologiska metoder med högteknologisk utrustning för kartläggning till havs. Du har förmågan att arbeta självständig samt tillsammans med andra i större projekt.

Placeringsort är Mölnlycke, utanför Göteborg. Arbetet sker både i fält och i vårt laboratorium.

Ansökan och CV sänds till [email protected] och märks med ”marinbiolog”

Välkommen att skicka din ansökan till oss senast den 23 november.

Då tjänsten är ny kommer den att formas kring kompetensen hos den som tillträder. Utvärderingsprocessen kan därför komma att ta tid.

/marinbiolog.jpg

--------------------------------

Medins Havs och Vattenkonsulter AB är ett väletablerade miljökonsultföretag med spetskompetens inom vatten. Vi är verksamma i hela Sverige, och har kontor i Göteborg, Karlstad och Stockholm. Våra specialister arbetar med undersökningar och utredningar av ekosystem i vattendrag, sjöar och hav. Vi erbjuder expertis inom både marinbiologi (saltvatten) och limnologi (sötvatten). Vi växer och behöver nya kollegor för framtida utmaningar. Läs mer om oss på www.medinsab.se

____________________________________________________________________________________

2015-10-15

Nyligen var våra biologer Per-Anders Nilsson och Mikeal Christensson på plats i Strömstad för att undersöka bottenfaunan i hamnområdet. Nu fortsätter projektet på vårt laboratorium i Mölnlycke för att artbestämma insamlat material samt med utföra effektbedömningar.

/pingu2.jpg

____________________________________________________________________________________

2015-09-10

Nyligen arbetade en av våra duktiga marinbiologer, Annika Liungman, uppe i Nordnorge. I egenskap av ackrediterad provtagare hjälpte hon där till att utföra kvalitetssäkrad bottenfaunaprovtagning. Proven togs som djupast på drygt 400 meters djup. Många spännande organismer såg solen för första gången. Däribland vackra sjöstjärnor, hjärtmusslor och havsborstmaskar modell större.

 /nordnorge.jpg

____________________________________________________________________________________

2015-08-18

Medins tilldelas kontrakt med för undervattensfilmning i Västerhavet.
Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland samarbetar inom projektet Skydd och förvaltning av marina områden – Västerhavet. Syftet med projektet är bland annat att ta fram en strategi för att skapa ett representativt nätverk av skyddade områden i Västerhavet. Undersökningens mål är att med nedsänkbar undervattenskamera beskriva och dokumentera biologisk mångfald i de angivna områdena. Undersökningen kommer att utföras på vattendjup ned till 150 meter vid ett stort antal platser längs västkusten.
Projektet genomförs tillsammans våra samarbetspartners Northern Supply Services, SeaStar Survey och Hydro Vision.

/supplier2.jpg

Undersökningen utförs från fartyget Supplier, Northern Supply Services

____________________________________________________________________________________

2015-08-13

Medins genomför en Limnologisk undersökning av Östra Nedsjön.
Uppdraget utförs på uppdrag av Göta älvsvattenvårdsförbund och syftet är i första hand att utvärdera sjöns nuvarande kemiska och ekologiska status.
Medins genomför under 2015 ett stort antal olika undersökningar i sjön där vi bla studerar vattenkemi, metaller och miljögifter i sediment, växtplankton, djurplankton, vattenväxter, och fisk. Under senaste veckan har vi fiskat med bottennät och pelagiska nät i sjön, totalt har över 60 när lagts ut för att kunna inventera fiskbeståndet i sjön.

/nedsjon.jpg

Abborre från Östra Nedsjön

____________________________________________________________________________________

2015-06-25

De två senaste dagarna har Medins deltagit i en utbildning kring uppföljning av marina miljöer i skyddade områden. Kursen hålls på det anrika Askölaboratoriet beläget i skärgården utanför Trosa. Många trevliga möten och spännande diskussioner har det blivit.

/marin-workshop.jpg

____________________________________________________________________________________

2015-05-23

Medins har nyligen tilldelats uppdrag med provtagning och analys inom miljöövervakningsprogrammet påväxtalger i vattendrag. Uppdraget varar under perioden 2015-2017 med optioner på ytterligare arbete. Vi beräknar att påbörja fältarbetet i augusti månad.

/kiselalgsslides2.jpg

____________________________________________________________________________________

2015-05-23

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har vi under maj månad tagit ett stort antal bottefunaprover i rinnande vatten. Uppdraget utförs inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Nu börjar arbetet med att artbestämma proverna för att sedan att utifrån kunna statusklassificera lokalerna enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering.

/fyllan.jpg

På bilden ses en Kalla som växer mitt ute i Fylleån

____________________________________________________________________________________

2015-05-20

Medins har under vintern arbetat med ett pilotprojekt på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Värmlands län. Projektet har genomförts inom ramen för det så kallade Naturfåreprojektet. I projektet medverkar företrädare för flera länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och branschföretagen Vattenfall och E.ON.

Syftet med rapporten är att undersöka en ny metod för provtagning av bottenfauna i naturfåror, samt att kontrollera om befintliga utvärderingsmetoder samt internationellt framtagna index kan användas för att bedöma graden av påverkan som regleringen orsakar.

Rapporten finns att läsa på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/publikationer/2015/Pages/provtagning-bottenfauna-naturfaror-vid-vattenkraftverk.aspx

/rapport-hymo.jpg

____________________________________________________________________________________

2015-05-18

Lagan är ett av de största vattendragen i södra Sverige, och det finns många verksamheter som på ett eller annat sätt påverkar vattnet. Medins har sedan 2004 utfört recipientkontrollundersökningar i Lagans vattensystem. Årets undersökningar har utöver vattenkemiska provtagningar omfattat kiselager, bottenfauna, växtplankton och nätprovfiske.

 /684.jpg

Rapporten finns att läsa här:

http://www.vattenorganisationer.se/lagansvr/modules.php?name=Downloads&cat=641

____________________________________________________________________________________

2015-05-13

Vi gillar vatten! Just nu genomför vi bottenfaunaprovtagning i många olika län. Här provtar Ragnar bottenfauna i regnet.

/bottenfauna-regn.jpg

____________________________________________________________________________________

2015-04-17

Cyanobakterier under luppen
Nyligen deltog våra duktiga planktologer Ina och Ingrid vid en workshop kring som gick under den lockande rubriken: "Modern classification and ecology of cyanobacteria". Workshopen som hölls i Holland leddes av  professor Jiří Komárek .Nedan är en ett exempel på de vackra organismer som studerades under kursens gång.

/cyanobakterier.jpg

____________________________________________________________________________________

2015-04-01

Kiselalgsundersökningarna i Västra Götalands län 2014 är slutförda.

Uppdraget omfattade 25 vattendragslokaler fördelade på länets regionala miljöövervakning och kalkeffektuppföljning. Lokalerna har statusklassats med avseende på näringsrikedom och lättnedbrytbar organisk förorening samt surhet. Inom den regionala miljöövervakningen analyserades även deformationer på kiselalgsskalen. Om missbildningsfrekvensen överstiger 1 % kan det vara ett tecken på påverkan av miljögifter, t.ex. bekämpningsmedel, metaller eller liknande.

Kiselalger insamlas från minst 5 slumpvis valda stenar som plockas upp ur vattnet. Ovansidan borstas ordentligt med en ren tandborste, varefter stenen sköljs av med åvatten och påväxtmaterialet samlas upp. Om inte stenar finns kan prov även tas från vattenväxter.

 /provtagning-3.jpg

 

____________________________________________________________________________________

2015-03-30

Den 20 april ställer vi ut på Swedish Maritime Day i Göteborg.
Swedish Maritime Day är årets största mötesplats för det svenska maritima klustret – näringsliv, akademi och offentlig sektor. På Swedish Maritime Day möts den samlade svenska maritima kompetensen och där diskuteras svensk marin och maritim verksamhet ut olika aspekter.
Utställningen öppnar klockan 9:00 och vi finns på plats med ett flertal specialister inom våra affärsområden marin miljöövervakning samt undervattensteknik.

 /maritimadagen.jpg

____________________________________________________________________________________

2015-03-17

Medins Biologi AB har nyligen bytt namn till Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Företaget och organisationsnumret är exakt det samma. Vi arbetar idag brett med vattenfrågor och namnändringen speglar den utökade verksamheten hos oss.

/logo2015.jpg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)