Nyheter 2014

2014-12-22

Vi på Medins Biologi vill passa på att tacka er alla för ett spännande och utvecklande år. Vi ser fram emot 2015 som vi redan nu vet kommer bjuda på en massa spännande uppdrag. God Jul och Gott Nytt År!

/god-jul-2014-.jpg

_________________________________________________________

2014-11-19

Medins Biologi har tilldelats ramvatal för konsulttjänster för Havs- och vattenmyndigheten. Ramavtalet varar i upp till 4 år och gäller uppdragsområde Övervakning av akvatisk miljö.

_________________________________________________________

2014-11-07

Ny multivattenhämtare! Nu i november får vi vår nya multivattenhämtare som kan ta vatten från 12 olika djupnivåer med automatik. Multivattenhämtaren har en integrerad CTD och kan användas ned till 3000 meters vattendjup, vilket mer än väl täcker våra svenska vatten... Systemet levereras av Hydro Bios Tyskland och kommer att vara till stor nytta för vår provtagning i hav och stora sjöar.

 /mws.jpg

____________________________________________________________________________________

2014-08-08

Medins har slutfört planktonprovtagningar i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län. Totalt har vi under senaste veckorna sjösatt en av våra provtagningsbåtar i 39 olika sjöar. Beställare är Länsstyrelsen i Västmanland och syftet med undersökningarna är att få in underlag för klassificering av sjöar enligt EU:s vattendirektiv.

/lugol.jpg

____________________________________________________________________________________

2014-08-05

Medins Biologi får kontrakt för marinbiologisk botteninventering i Västra Hanöbukten.

En marinbiologisk botteninventering ska genomföras för att kartlägga var det finns värdefulla områden under havsytan. Resultatet från inventeringen kommer också att användas som ett underlag för Kristianstads kommuns kommande havsplan. Inom denna inventering ska en översiktlig kartläggning av havsområdet längs kusten i västra Hanöbukten göras. Dessutom ska en mer noggrann inventering genomföras för det eller de områden som har störst naturvärden. Inventeringen ska göras i de havsområden som ligger inom Simrishamn, Kristianstad och Bromölla kommuner.
Uppdraget innefattar kartläggning med sonar samt undervattensvideo.
Kontraktet är för undersökningar under 2014 med optioner för 2015 och 2016.

 /simrishamn.jpg

Simrishamns kuststräcka

____________________________________________________________________________________

2014-06-10

Vrakfynd utanför Strömstad!

Medins Biologi söker kung Karl XII:s sänkta transportflotta utanför Strömstad. Vi har nu gjort det första vrakfyndet. Vraket lokaliserades med högupplöst sonar (bild). Med en nedsänkbar kamera har vi bekräftat fyndet och hittat kanoner och en mängd kanonkulor på havsbottnen utanför Strömstad.
Projektet fortsätter och bedrivs i nära samarbete med Bohusläns museum, Strömstads museum, Strömstads historiska förening och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

/vrak-medins-biologi-2.jpg

Medins Biologis sonarbild över vrakplatsen

____________________________________________________________________________________

2014-05-06

Vrakletning i Karl XII:s fotspår!

I efterdyningarna av Karl XII:s död vid Fredrikstens fästning den 30 november 1718 planerade den danske kungen Fredrik den IV att anfalla Bohuslän. I slutet av juni 1719 spärrade den danska flottan under ledning av viceamiralen Andreas Rosenpalm av sjövägarna till Strömstad. För att förhindra att dyrbar materiel föll i fiendens händer beordrades att skepp och deras last skulle sänkas. Ett flertal skriftliga källor omtalar att mellan 14 och 20 svenska fartyg sänktes däribland Göteborgseskaderns galärer Kristiania, Lovisa, Bellona, brigantinen Pollux samt skottpråmarna Strömstad och Gå På, (bestyckade med 20 kanoner vardera). Kvarvarande militära förråd öppnades, så att både civilbefolkning och militär kunde ta för sig så mycket de kunde, resten förstördes.
Uppgifter från sent 1800-tal gör gällande att tungdykare utförde skrotbärning på några av dessa fartygslämningar. Det bärgade godset uppges framför allt ha bestått av järnkanoner och artilleriammunition. Några positioner för vraken är dock inte kända och sammanfattningsvis kan sägas att det antikvariska underlaget är väldigt dåligt.

Det är med stor glädje som Medins Biologi nu kan avslöja att vi tillsammans med Bohusläns museum och Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall genomföra undersökningar i området och försöka bringa klarhet i var vraken ligger och hur många de är. Medins Biologi kommer i första hand söka efter vraken med vårt högupplösta sidoseende ekolod, men vid behov kan vi även inspektera intressanta sonarkontakter med vårt videosystem. Undersökningarna kommer utföras under sommaren samt hösten 2014 så detta ser ut att bli ett ovanligt spännande år!

/medins-sonar.jpg

Sidoseende ekolod (Side scan sonar). Medins Biologi.

____________________________________________________________________________________

2014-04-29

Medins Biologi hittar invasiv art i Torsviken, Göteborg.

Under ett miljöövervakningsprojekt åt Länsstyrelsen i Västra Götaland har Medins Biologi registrerat fynd av den från Nordamerika introducerade tigermärlan Gammarus tigrinus.

Tigermärlan upptäcktes för första gången i Europa i England och Irland 1931 och tros ha kommit in med ballastvatten. Tigermärlan räknas som en invasiv art och det är möjligt att tigermärlan kan konkurrera och tränga undan våra inhemska arter vilket skett på andra ställen såsom i Polen och Tyskland. Den har haft en snabb spridning i Finska viken och har relativt nyligen påträffats på svenska ostkusten. Fyndet som nu gjorts i Torsviken, Göteborg är dock det första på svenska västkusten. Märlorna är ca 1 cm stora och är vitaktiga till gula med svara fläckar eller ränder.

/tigermarla.jpg

Tigermärla från Torsviken, Göteborg. Foto Medins Biologi.

____________________________________________________________________________________

2014-04-28

Bottenfaunaprovtagning i Hallands län

Vårens provtagning av bottenfauna i vattendrag och sjöar är i full gång. Förra veckan provtog vi ett stort antal bottenfaunalokaler åt Länsstyrelsen i Hallands län. Syftet är bland annat att följa upp kalkningens effekter i länet.

 slissån

Slissån, Steninge kvarn

____________________________________________________________________________________

2014-01-09

Medins Biologi ISO 9001 certifieras!

Medins Biologi är sedan tidigare ISO 17025 ackrediterade av Swedac samt ISO 14001 certifierade av SP. Vi är nu glada att vi fått ytterligare en certifiering, ISO 9001. Kompetens och kvalitet är nyckelord på Medins. När du vänder dig till Medins får du en partner som levererar tjänster med mycket hög kvalitets- och servicenivå.

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:










(Lämna tom)