Nyheter 2013

2013-12-19

God jul och gott nytt år önskar Medins Biologi!

Under mellandagarna går det att nå kontoret som vanligt på telefon 031-338 35 40 eller e-post [email protected].

Stort tack för ett bra samarbete under 2013. Nu ser vi fram emot ett spännande 2014!

___________________________________________________________

2013-10-23

Medins Biologi välkomnar en ny medarbetare i Stockholm.

Erik Wijnbladh tillträder under oktober månad som ansvarig för Medins Biologis kontor i Stockholm. Erik har över 10 års erfarenhet som marin ekolog och har tidigare arbetet hos Sweco, SKB och Haninge kommun. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Erik.

___________________________________________________________

2013-10-13

Medins Biologi öppnar kontor i Stockholm.

Medins har under de senaste åren utfört flera spännande projekt i Stockholms regionen. Vi etablerar oss nu permanent i Stockholm och flyttar inom kort in på Svetsarvägen 15 i Solna. Kontoret kommer att vara utgångspunkten för vår verksamhet i regionen medan samtliga analyser fortfarande kommer att utföras i laboratoriet utanför Göteborg. Genom att komplettera våra kontor i Göteborg och Karlstad med ett nytt kontor i Stockholm kommer Medins att kunna erbjuda mer heltäckande tjänster för undersökningar i svenska vattendrag, sjöar och hav.

stockholm.jpg

____________________________________________________________________________________

2013-09-18

Medins Biologi slutför årets kiselalgsprovtagningar.

Kiselalger finns i alla vattenmiljöer och de då de har specifika krav på sin levnadsmiljö är de mycket bra indikatorer på vattenkvaliteten. Kiselalger finns bla som påväxt på stenar i vattendrag och sjöar. I miljöövervakningen provtas kiselalger sensommaren/hösten och vi har därför under den senaste tiden besökt ett mycket stort antal lokaler runt omkring Sverige för provtagning. Nu börjar arbetet med att analysera alla prover och att utvärdera resultaten.

nyhet-kiselalg-2013.jpg

Kiselalg i 1000 gångers förstoring

____________________________________________________________________________________

2013-08-27

Medins Biologi slutför kustfiske i Gävleborgs län.

Medins Biologi har under augusti månad utfört provfiske med Nordiska kustöversiktsnät. Uppdraget har även innefattat långtidsmätning av temperatur, insamling av abborre och strömming för miljögiftsanalyser samt provtagning av åldersprover (otoliter och gällock från abborre).

provfiskegavleborg.jpg

Kustfiske med 45 nätansträngningar

____________________________________________________________________________________

2013-08-08

Marinbiologisk övervakning i Torsviken Göteborg.

Medins Biologi har nyligen tilldelats ett kontrakt för marinbiologisk övervakning i Natura 2000 området Torsviken i Göteborgs kommun. Undersökningen fokuseras på evertebrater (ryggradslösa djur). Provtagning av frisimmande evertebrater sker med fällor medan sedimentlevande bottenfauna provtas med ekmanhänmtare. Övervakningen utförs vår och höst i två år framöver med option för ytterligare två års undersökningar. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och startar under oktober månad.

____________________________________________________________________________________

2013-07-05

Semestertider!

Under juli månad försöker vi njuta av sommaren och många av oss har semester. Vi har samtidigt flera pågående fältarbeten igång runt omkring i Sverige. Många av oss kan därför vara svåra att nå, men på vårt växelnummer 031-338 35 40 svarar vi hela sommaren!

sommar-2013.jpg

Trevlig sommar önskar Medins Biologi!

____________________________________________________________________________________

2013-07-01

Medins Biologi tilldelas storskalig undersökning av växtplankton

Medins Biologi har av Länsstyrelsen i Västmanland tilldeltas ett kontrakt med växtplanktonundersökningar i flera län. Totalt skall provtagning ske i 57 sjöar lokaliserade i Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län och Östergötlands län. Uppdraget innefattar provtagning från båt med efterföljande artbestämning och rapportering. Syftet med undersökningarna är att få in underlag för klassificering av sjöar enligt EU:s vattendirektiv.

Medins Biologi kommer att påbörja fältarbetet den 15 juli.

nyhet-plankton-juli2013.jpg

____________________________________________________________________________________

2013-06-25

Problem med algblomningar?

Sommartid erbjuder vi alganalyser av bad- och dricksvatten. Ring oss vid misstänkta alblomningar, 031-338 35 40

____________________________________________________________________________________

2013-05-20

Medins Biologi har nyligen genomfört en workshop i bottenfauna och kiselalgsprovtagning. 20 biologer från Medins Biologi samlades vid Rådasjön för att diskutera och jämföra provtagningsmetodiker.

workshop.jpg

____________________________________________________________________________________

2013-04-04

Medins Biologi tilldelas bottenfaunaundersökningar i Kronobergs län.

Fältarbetet kommer att genomföras under våren 2013 och omfattar undersökningar i både vattendrag och sjöar. Totalt kommer 45 lokaler att undersökas och 5 delprover kommer at tas vid varje lokal. Rapporteringen fokuserar på utvärdering av försurningseffekter i länet.

____________________________________________________________________________________

2013-02-26

Medins Biologi har under februari månad genomfört ett stort antal provtagningar från is runt omkring i Sverige. Idag pågår provtagning från is i Hanöbukten.

nyhet-isprovtagning.jpg

Isprovtagning den 26 februari i Hanöbukten utförd av Mikael Christensson och Robert Rådén.

____________________________________________________________________________________

2013-02-06

Medins Biologi utökar inom planktonundersökningar och hälsar två nya medarbetare välkomna.

Åsa Garberg, limnolog med inriktning på växtplankton. Åsa har studerat kemiteknik, biologi samt fysik i Göteborg och genomgår sedan 4 månader tillbaka en internutbildning på växtplanktonanalyser på Medins Biologi.

Ina Bloch, limnolog med mångårig erfarenhet från planktonundersökningar. Ina tog examen vid Universitet i Wien, Österrike 2004 och har sedan dess specialiserat sig på plankton. Ina har tidigare arbetet med planktonanalyser, utvärdering och rapportering vid SLU och Eurofins.

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)