Nyheter 2012

2012-12-12

Martin Liungman på Medins Biologi intervjuas på TV4 angående provtagning och resultat i sjön Viken.

tv4nyhet.jpg

_________________________________________________________

2012-11-14

Medins Biologi AB har nu avslutat provtagningar av bottenfaunan vid 92 lokaler belägna i Västra Götalands län. Det huvudsakliga syftet med undersökningarna är att få en biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten. Nu väntar ett digert analysarbete där de 460 insamlade proven skall sorteras, insekterna artbestämmas och resultaten utvärderas samt sammanställas.

vastra-gotaland-nyhet.jpg

Fotot visar en lokal i Stockaälven (Åmåls kommun). Just denna lokal bedömdes vara sur då den undersöktes senast (2009). Foto: Jonatan Johansson, Medins Biologi AB.

_________________________________________________________

2012-11-01

Vid en nyligen utförd inventering efter glacialrelikta kräftdjur i Övre Fryken påträffades den vackra och ovanliga sjösyrsan (Gammaracanthus lacustris). Denna stora märlkräfta är endast påträffad i cirka 30 sjöar från Skåne till Norrbotten. Sjösyrsor lever i rena, oförsurade och djupa sjöar. Den påträffas nattetid i sjöarnas frivatten. Sjösyrsor är rovlevande och äter bland annat taggmärlor (Pallasea quadrispinosa).

relikt.jpg

Bilden visar just en sjösyrsa (ca 30 mm lång) och den betydligt mindre taggmärlan. De båda individerna fångades med en sänkhåv på 80 meters djup.

____________________________________________________________________________________

2012-10-01

Medins Biologi söker ny medarbetare för planktonundersökningar.

Vi söker dig som är utbildad biolog och har erfarenhet och intresse av plankton.

Medins Biologi är sedan 1998 ackrediterad för växt- och planktonundersökningar och vi söker nu en ny medarbetare för provtagning, analys, utvärdering och rapportering av plankton i sjöar och hav.
Som person är du strukturerad och analytisk. Du har förmågan att arbeta självständigt samt tillsammans med andra i större projekt.

Ansökan märks ”plankton” och sänds till [email protected]
Välkommen att skicka er ansökan senast den 25 oktober, under tiden görs löpande urval och intervjuer.

planktonmikroskop.jpg

--------------------------------
Medins Biologi är idag, 24 år efter starten, ett väletablerat miljökonsultföretag på den svenska marknaden. Vi arbetar med biologiska undersökningar i sjöar, floder och hav. Vårt kontor och laboratorium finns i Mölnlycke Företagspark strax utanför Göteborg. Vi har även ett lokalkontor på Hammarö utanför Karlstad. Vi har lång erfarenhet av biologiska och kemiska undersökningar i vatten och har idag över 20 anställda specialister inom limnologi och marinbiologi.

____________________________________________________________________________________

2012-08-28

Efter ett par veckors fältarbete har Medins Biologi slutfört årets nätprovfisken i Hallands län. Uppdraget har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och omfattar undersökningar av fiskfaunan i ett antal sjöar runt om i länet. Halland hör till de län i Sverige som drabbats hårt av försurning. Syftet med undersökningarna har varit att undersöka i vilken grad sjöarnas fisksamhällen är påverkade av försurningen samt belysa utförda kalkningsinsatser.

nyhet-natfiske-halland.jpg

____________________________________________________________________________________

2012-08-22

Kiselalger tas i Blekinge län inom kalkeffektuppföljningen och den regionala miljöövervakningen. Medins Biologi kommer under hösten 2012 att analysera kiselalgsproverna samt utvärdera artsammansättningen med avseende på biologisk mångfald samt närings- och försurningsstatus enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Uppdraget utförs för Länsstyrelsen i Blekinge län.

____________________________________________________________________________________

2012-08-09

Medins Biologi tilldelas uppdrag med biologiska undersökningar i Värmlands län.

Uppdraget omfattar undersökningar av bottenfauna och kiselalger och sträcker sig upp till 3 år framåt. I bottenfaunaprogrammet ingår totalt omkring 350 lokaler och i kiselalgsprogrammet runt 50 lokaler. Medins Biologi har även tidigare arbetat med biologiska undersökningar i Värmlands län och ser fram emot det fortsatta samarbetet.

varmland-nyhet.jpg

Vattendrag i Värmlands län

____________________________________________________________________________________

2012-07-06

Vi önskar våra kunder och kollegor en trevlig sommar. Kontoret har öppet under hela sommaren och vi har flera pågående fältarbeten. Kontakta vårt växelnummer 031-338 35 40 för kontakt.

snorkling.jpg

Biologisk inventering sommaren 2012.

____________________________________________________________________________________

2012-06-11

Medins Biologi hälsar en ny medarbetare välkommen.

Hanna Larsson, biolog, börjar idag på Medins Biologi. Hanna kommer att arbeta med bottenfauna i Medins Biologis olika projekt i vattendrag och sjöar.

____________________________________________________________________________________

2012-05-28

Medins Biologi deltar i konferens om Vänern.

Den 11 – 14 juni 2012 anordnas ett internationellt symposium i Vänersborg om Vänern och andra stora sjöar; SOLVE State of Lake Vänern Ecosystem. Vänern är EUs största sjö och den är en av de 30 största i världen. Medins Biologi har i ett flertal olika projekt arbetat i sjön och dess tillflöden.

Medins Biologi kommer att delta på konferensen med 3 personer. Ulf Ericsson, laboratoriechef vid Medins Biologi, kommer att hålla presentation om ekologisk status i Vänerns sydöstra tillflöden på eftermiddagen tisdagen den 12 juni.

bild-nossan-nyhet.jpg

Vattendraget Nossan vid Hudene

____________________________________________________________________________________

2012-05-04

Provtagning i Mälaren
 
Mälarregionen kräver en god infrastruktur för näringslivets transportbehov och möjligheten till goda kommunikationer för medborgarna. Därför har regeringen avsatt medel för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. Medfinansiering finns från Sjöfartsverket, Västerås stad, Köpings kommun, Västmanlands län och Mälarenergi. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten på de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.
 
Sjöfartsverket tilldelade i februari uppdraget att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning till ett konsortium bestående av Structor Miljöbyrån, WSP och SMHI. Medins Biologi arbetar i projektet med sediment och biologiska undersökningar.
 
Ett första provtagningsprogram i de planerade Mälarfarlederna har nyligen genomförts av Medins Biologi. Fältarbetet har genomförs av två båtar med totalt fyra biologer från Medins Biologi på plats. Arbetet har genomförts i bra väderförhållanden och på utsatt tid. Ett stort antal sedimentkärnor har tagits upp och nu väntar ett detaljerat analysarbete.

provtagning-malaren.jpg

____________________________________________________________________________________

2012-05-03

Medins Biologi på SVT, Sydnytt, under miljöövervakningsuppdrag i Hanöbukten.

svtmaj2012.jpg

____________________________________________________________________________________

2012-04-17

Medins Biologi tilldelas uppdrag för biologisk miljöövervakning i Mälaren. Regelbundna vattenkvalitetsundersökningar har bedrivits i Mälaren sedan 1965. Medins Biologis uppdragsgivare är ALcontrol som i sin tur har tilldelats uppdraget av Mälarens vattenvårdsförbund som bildades 1998 för att få en mer regionalt anpassad miljöövervakning. Medins Biologi kommer att utföra laboratorieanalyser och rapportering med hänseende på cyanobakterier, djurplankton, växtplankton och bottenfauna.

malaren.jpg

Mälaren

____________________________________________________________________________________

2012-04-11

Sjöegenskaperna hos Medins Biologis större provtagningsbåt har förbättrats med hjälp av en ny motor samt trimplan. Ytterligare investeringar i båtarna planeras under året.

____________________________________________________________________________________

2012-03-15

Medins Biologi och ALcontrol tilldelas uppdrag för undersökningar i Vättern av vattenkemi, växt- och djurplankton, bottenfauna samt rapportering. Uppdraget utförs för Vättervårdsförbundet och undersökningarna kommer att pågå i upp till fyra år framöver. Vi börjar provtagning med båt i april månad.

 bat1.jpg

____________________________________________________________________________________

2012-03-05

Medins Biologi söker nya medarbetare för provtagning och biologiska laboratorieanalyser. Intresseanmälan tillsammans med CV skickas till [email protected] senast den 15 mars.

____________________________________________________________________________________

2012-02-16

Medins Biologi hämtar ut en ny provtagningsbil. Vi har nu fyra stycken fyrhjulsdrivna bilar samt fyra båtar för biologisk och kemisk provtagning runt om i Sverige.

 faltarbete-sjosattning1.jpg

____________________________________________________________________________________

2012-01-02

Olof Nilsson har nyligen tillträtt som VD för Medins Biologi. Olof är utbildad maringeolog och har över 15 års erfarenhet från undersökningar i sjöar och hav.

____________________________________________________________________________________

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)