Nätprovfisken i Halland

Nyligen avslutade våra limnologer Karin och Ylva en runda nätprovfisken i Halland. I samarbete med länsstyrelsen i Halland genomförs återkommande nätprovfisken för att följa upp och utvärdera det i länet pågående kalkningsarbetet. Vattensystem behandlas med kalk för att motverka negativa effekter av mänskliga aktiviteter som bidrar till att sänka sjöars pH. Olika fiskar och deras olika livsstadier är olika känsliga för försurning. Genom att ha kunskap kring denna variation kan biologer säga mycket om tillståndet i en sjö enbart utifrån fisksamhället sammansättning. Dessa provfisken är tidskrävande och ställer stora krav på utförarna men de bjuder även på många fina naturupplevelser och givande möten med engagerade människor runt om i länet.

/fiskehalland2020.jpg

15 Jun 2020

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)