Nätprovfiske Halland

Efter ett par veckors fältarbete har Medins Biologi slutfört årets nätprovfisken i Hallands län. Uppdraget har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och omfattar undersökningar av fiskfaunan i ett antal sjöar runt om i länet. Halland hör till de län i Sverige som drabbats hårt av försurning. Syftet med undersökningarna har varit att undersöka i vilken grad sjöarnas fisksamhällen är påverkade av försurningen samt belysa utförda kalkningsinsatser.

nyhet-natfiske-halland.jpg

28 Aug 2012

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)