Miljöövervakning Vättern

Medins och SGS har tillsammans tilldelats kontrakt för miljövervakningen av Vättern. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län och varar i upp till 6 år, fram till december 2027. Medins ansvarar för provtagning av vattenkemi och biologi samt genomför biologiska laboratorieanalyser. SGS utför kemiska analyser samt rapportering och utvärdering.

/dimma.jpg

18 Apr 2022

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)