Miljöövervakning i Göta älv i samband med nya Hisingsbron

Medins arbetar miljöövervakning i Göta älv i samband med byggande av den nya Hisingsbron. Fältarbetet påbörjades under november månad och fortsätter in under 2017. Medins arbetsbåt Doris är nu i stort sett dagligen på plats i Göta älv för att övervaka vattenkvalitén. Arbetet omfattar både vattenprovtagning och mätningar med nedsänkbara sonder.

/gotaalv-008.jpg

Medins arbetsbåt Doris på plats i Göta älv.

18 Dec 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)