Medins välkomnar ny medarbetare avdelning Konsult och MKB

Anton Främberg börjar inom kort på Medins som miljökonsult, avdelning Konsult och MKB.

Anton kommer närmast från tjänsten som vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt. Innan dess arbetade han som fältpersonal på Länsstyrelsen. Anton är utbildad på Göteborgs universitet där han tog sin Mastersexamen inom Miljövetenskap med inriktning biologi.

På vår avdelning Konsult och MKB så arbetar vi med komplexa utredningar och tillståndsärenden. Resultaten används ofta av miljödomstolar eller av olika myndigheters experter. Vi arbetar brett mellan våra avdelningar och här blandas frågor från både vattendrag, sjöar och hav. Frågorna är ofta komplexa och vi samarbetar med andra specialister från samarbetsparterners och myndigheter.

Vi är glada att kunna välkomna Anton till Konsult och MKB!

 /20220127_130323.jpg

28 Jan 2022

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)