Medins tilldelas uppdrag på Gotland

Medins har tilldelats uppdrag med undersökningar av undervattensmiljöer på nordvästra Gotland. Uppdraget kommer att utföras på uppdrag av Länsstyrelsen Gotland och omfattar fyra olika delundersökningar varav två undersökningarinnefattar marin miljö och två limnisk miljö.Syftet med projektet är att öka kunskapen om de marina och limniska värdena för att använda dessa som underlag för gränsdragning för ett eventuellt bildande av nationalpark.

/pingu.jpg

28 May 2018

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)