Medins tilldelas uppdrag med miljöövervakning för Göteborgs stad

Miljöförvaltningen följer årligen upp miljötillståndet i kommunens sjöar och vattendrag inom ramen för stadens miljöövervakning. Undersökningar om metallbelastning och bottenfauna ligger till grund för bedömningar av hur det går att nå stadens lokala miljömål. Miljöförvaltningen samordnar undersökningar för andra berörda förvaltningar, framförallt kretslopp och vatten som följer upp deponipåverkan.

19 Sep 2018

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:










(Lämna tom)