Medins tilldelas recipientkontrollen i Nissans vattensystem

Medins har fått i uppdrag att utföra recipientkontrooll i Niisan under åren 2019-2022. Medins kommer att ta prover varje månad på ett flertal olika platser. I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering.

/majsjon-406-1av7.jpg

10 Jan 2019

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)