Medins tilldelas recipientkontrollen i Nissan

Medins har fått förnyat förtroende recipientkontrollen för Nissans vattenråd.

I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering. I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering.

Recipientkontrollen ska genomföras enligt gällande bedömningsgrunder och det innebär att resultaten även kan användas som underlag i de bedömningar som görs inom vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s vattendirektiv.

Provtagningen enligt det nya kontraktet börjar i januari månad och sker sedan månadsvis fram till år 2026.

/nissan.jpg

23 Dec 2022

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)