Medins tilldelas marin kartering för Göteborg stad

Göteborgs Stad miljöförvaltningen har kontrakterat Medins för att kartera marina natura 2000-biotoper (inklusive utbredning av habitatbildande arter som ålgräs och blåmusslor) inom Göteborgs kommun, samt undersökning och bedömning av kvaliteter inom dessa miljöer. Det finns ett behov att kartera det marina landskapet både som underlag för planering och förvaltning och som grund för uppföljning av tillståndet i miljön.

Syftet är också att miljöförvaltningen genom resultaten som erhålls senare ska kunna genomföra en analys som visar om det finns behov av skydd av dessa biotoper, och hur ett sådant skydd i så fall bör utformas och implementeras.

/grundbottnar_1.jpg

27 Jun 2019

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)