Medins tilldelas limnologisk utredning i Anten och Mjörn.

Medins kommer under 2018 att genomföra studier i sjöarna Anten och Mjörn. Uppdraget inkluderar ett stort antal moment som tex växtplankton, djurplankton, fisk, vattenväxter, vattenkemi, läkemedelsrester, mikroplaster, bottenfauna och miljögifter i sediment.

Undersökningarna i Anten och Mjörn utförs som en del av den samordnade recipientkontrollen för sjöarna och sker i samarbete mellan Göta älvs vattenvårdsförbund, Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Fiskevårdsområdesföreningarna för Anten respektive Mjörn.

19 Apr 2018

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)