Medins tilldelas långtidskontrakt i Kalmar län

Kontraktet omfattar undersökningar bottenfauna, kiselalger, växtplanton och vattenkemi i ett stort antal sjöar och vattendrag i länet. Uppdraget utförs åt länsstyrelsen i Kalmar och varar under 3 år, 2021-2023.
Syftet med de biologiska provtagningarna är att bedöma huruvida sjöar och vattendrag är påverkade av försurningen eller annan typ av påverkan. Resultateten kommer även att användas för att bedöma sjöars och vattendrags naturvärde och ekologiska status.

/kalmar.jpg

Bild från provtagning i Kalmar län 2020, sjön Nyn

22 Mar 2021

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)