Medins tilldelas kustkontrollen i Hallands län

Kustkontrollprogrammet i Hallands län har som syfte att årligen göra en bedömning av tillståndet i kustvattnet. Undersökningarna ska ge underlag för beskrivning av förändringar i kustområdet sett i ett längre tidsperspektiv. Programmet ska vidare utgöra en uppföljning av effekten i kustvattnet av de åtgärder som hittills genomförts på land och kunna ge underlag för ytterligare åtgärder.

Programmet innehåller en hydrografidel, en växtplanktondel och en bottenfaunadel. Hydrografin omfattar provtagning på fem stationer utmed Hallandskusten 12 gånger per år. På två av stationerna görs växtplanktonanalyser vid varje provtagningstillfälle. Bottenfaunan tas på 16 stationer en gång per år.

Kontraktet täcker tidsperioden 2021-2024 och har ett ordervärde på över 8 miljoner kronor.

/supplier2.jpg

15 Dec 2020

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)