Medins tilldelas kontrakt av Länsstyrelsen i Jämtlands län

Medins har nyligen tecknat kontrakt med Länsstyrelsen i Jämtlands län för analys av kiselalger från vattendrag.

Biologisk data behövs för att kunna bedöma den ekologiska statusen i ytvattenförekomster, utpekade i arbetet med EG:s ramdirektiv för vatten. Analyser av kiselalger används för statusbedömning av vattendrag och ger en bra bedömning av påverkan av näringsämnen. Uppdraget innebär analys och rapportering av kiselalgsprover under åren 2016-2018.

/kiselalg3.jpg

Foto från medins mikroskop på en kiselalg

27 Jun 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)