Medins tilldelas biotopkartering i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län tillsammans med Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Kilaåns vattenvårdsförening jobbar med åtgärder i Kilaåns avrinningsområde. För framtagande av åtgärdsplan beställer Länsstyrelsen biotopkartering av åarna i Kilaåns avrinningsområde.

Uppdraget omfattar biotopkartering i 11 områden med en total sträcka på 77 km.

Kilaåsystemet har visat sig ha mycket höga naturvärden och ett unikt djurliv. Ån är en känd lekplats för havsöring och hyser många ovanliga arter, exempelvis nissöga, bäcknejonöga, flodnejonöga och tjockskalig målarmussla. Vretaån, som är en del av åsystemet, är länets längsta och bäst utvecklade åravin, med talrika meanderbågar och naturliga forssträckor. Inom avrinningsområdet finns fyra Natura 2000-områden med limniska habitat.

/dator.jpg

25 Apr 2019

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)