Medins tilldelas 4 års kontrakt för elfiske i Hallands län

Uppdraget omfattar elfisken på fasta lokaler i framförallt kalkade vatten. Elfiskeundersökningar i rinnande vatten ingår som en del i uppföljningen av kalkningen i Hallands län. Syftet är framför allt att följa utvecklingen av havsvandrande lax och öring, men även lokaler med stationär öring ingår i programmet. Arbetet omfattar fisken på 60-70 platser varje år.

/elfiske2016b1.jpg

25 Apr 2019

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)