Medins tecknar avtal för provfisken i Hallands län

Medins kommer med start till sommaren att utföra provfisken år Länsstyrelsen i Halland. Undersökningarna omfattar totalt 56 Hallandska sjöar och utförs under åren 2016-2018 med möjlighet till förlängning fram till 2020. Alla fisken utförs i form av inventeringsfiske enligt metodik utarbetad av Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium. Metodiken är beskriven i Havs- och vattenmyndighetens handledning för miljöövervakning, Provfiske i sjöar.

/natfiske2.jpg

18 Mar 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)