Medins påbörjar 2017 års undersökningar av kustvattnet i Halland.

Idag påbörjar vi utsjöprovtagningen av kustvatten i Hallands län. Undersökningarna ska ge underlag för beskrivning av förändringar i kustområdet sett i ett längre tidsperspektiv. Programmet ska vidare utgöra en uppföljning av effekten i kustvattnet av de åtgärder som hittills genomförts på land och kunna ge underlag för ytterligare åtgärder. Undersökningarna utförs på uppdrag av Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Kungsbackas kommuner, Södra cell Värö, Vattenfall (Ringhals) och Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län.

/jan2017b.jpg

Medins Multivattenhämtare med intergrerad CTD sond.

3 Jan 2017

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)