Medins på Färöarna

Medins har för första gången deltagit i det årliga NOMP mötet 3e-5e oktober i Torshavn på Färöarna.

NOMP, Nordic Marine Phytoplankton group består av fytoplanktonexperter från Danmark, Island, Färöarna, Norge och Sverige.

Expertgruppen arbetar med forskning samt miljöövervakning relaterat till växtplankton, algblomningar och skadliga växtplankton.

En viktig del i gruppens arbete är att förbättra kvalitet och möjliggöra jämförbara resultat genom att använda samma namn på arter, släkten och grupper i Norden. Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön, Norska havet, Barents hav, Islands hav och Grönlandshavet är i fokus.

Ett mål är att öka samarbetet genom årliga möten där man tar del av ländernas resultat, metoder och diskuterar och informera om ny forskning och uppdaterar taxonomin.

http://nordicmicroalgae.org/nomp

/faeroerna-2.jpg

5 Oct 2022

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)