Medins och Synlab tilldelas miljökontrollen i Ätran

Medins och Synlab har tillsammans tilldelats recipientkontrollen för Ätrans vattenråd för de kommande fem åren.

Medins har under många år arbetat med månadsvis provtagning i Ätrans avrinningsområde och är glad för att ha fått förnyat förtroende. Uppdraget inkluderar vattenprovtagning, samt biologiska undersökningar av bottenfaunaundersökningar, kiselalger och växtplankton.

/atran-a4.jpg

Foto från bottenfaunaundersökningen i Ätrans avsrinningsområde 2020

17 Dec 2020

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)