Medins hittar ytterligare en invasiv kräftart - denna gången i Stockholms län

Efter Medins upptäckt av en större rovmärla i Vättern har vi nu detekterat en släkting, denna gång i Stockholm. Märlkräftan Dikerogammarus haemobaphes har identifierats i prover från Tullingesjön av Simon Tytor, biolog och miljökonsult på Medins Havs och Vattenkonsulter AB.

Arten är släkt med den större rovmärlan som nyligen upptäcktes i Vättern, och placerar sig liksom den i högsta riskklassen enligt den svenska riskklassificeringen av främmande arter. Arter i den högsta riskklassen riskerar att orsaka stora problem för våra inhemska arter.

Ursprungligen kommer det lilla kräftdjuret, som blir max två centimeter, från området runt Svarta havet och Kaspiska havet. Arten är aggressiv och riskerar att tränga ut den naturliga bottenfaunan i grunda miljöer. Den äter andra smådjur och kan konkurrera ut inhemska arter i strandzonen.

Pressmeddelande Länsstyrelsen Stockholm:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2023-03-28-nytt-invasivt-kraftdjur-upptackt-i-stockholms-lan.html

/dikerogammarus-haemobaphes.jpg

Foto: Simon Tytor, Medins Havs och Vattenkonsulter

29 Mar 2023

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)